کلیدواژه: سعید اسدی

کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و مدیر مجموعه تئاتر شهر آزاد شدند

کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و مدیر مجموعه تئاتر شهر یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. مریم کاظمی، کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و سعید اسدی، مدیر مجموعه تئاتر شهر که یکشنبه ۱۸ شهریورماه پس از انتشار تیزر...

بازداشت کارگردان نمایش رویای شب تابستان و مدیر تئاتر شهر و توقیف نمایش

روز گذشته به دلیل پخش تیزری غیررسمی از نمایش «رویای شب تابستان» به کارگردانی مریم کاظمی در فضای مجازی که در آن شادی مردان و زنان نمایش داده میشد، دستور توقیف این نمایش از...