یکشنبه 10 دسامبر 2023 تهران 11:37

کلیدواژه: سهمیه دانشگاه در ایران

از هر ۴ دانشجوی پزشکی در ایران ۳نفر با سهمیه وارد دانشگاه شده اند

دکتر زالی، رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی بهشتی اعلام کرد: «در سال ۹۸ از مجموع ١١٧٢ نفر دانشجوی پذیرفته شده این دانشگاه فقط ۲۶درصد سهمیه آزاد (بدون سهمیه) بوده اند!» به عبارت دیگر یعنی ۷۴درصد دانشجویان...