دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 23:08

کلیدواژه: سو استفاده قدرت ها از مردم و جامعه

سو استفاده قدرت ها از مردم و جامعه

  وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها در دست صاحبان قدرت و نظام سرمایه داری است . اینکه چگونه علیه مردم و جامعه استفاده میگردد. برنامه همراهان مردم - شنبه ۳۰ آپریل ۲۰۲۲ - ۱۰...