دوشنبه 27 می 2024 تهران 22:11

کلیدواژه: سینا بستامی

دموکراسی فقط یک سیستم سیاسی نیست بلکه یک طرز تفکر است

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. این برنامه به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال برای استقرار دموکراسی و داد است. شنبه ۱۹ دسامبر...