کلیدواژه: شاکر بهروزی

شاکر بهروزی برای دومین بار به اعدام محکوم شد

شاکر بهروزی، زندانی سیاسی اهل ارومیه که هم‌اکنون در زندان مرکزی ارومیه محبوس است، توسط شعبه یکم دادگاه کیفری ارومیه به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده است. نشست دادگاه...