چهارشنبه 22 می 2024 تهران 21:22

کلیدواژه: شبکه ترور رژیم جمهوری اسلامی در ترکیه

شبکه ترور رژیم ایران در ترکیه همچنان فعال است

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل و...