سه‌شنبه 28 می 2024 تهران 17:05

کلیدواژه: شجاعت کودکان مهاجر عکس سال یونیسف

سرگشتگی و شجاعت کودکان مهاجر عکس سال یونیسف شد

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان،" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل...