دوشنبه 20 می 2024 تهران 19:08

کلیدواژه: شعر بهمنِ هول

نگاهی به شعر بهمنِ هول ، از سیاووش میرزاده

کتاب شعر" رعشه های خوف و رخشه های خجسته" از آخرین سرودهای سیاووش میرزاده که در این مجموعه    جمع آوری شده است را هربار که وا می کنم . تراوت و ترنمی ازبُود...