چهارشنبه 22 می 2024 تهران 20:06

کلیدواژه: شمس لنگرودی

هنوز دردناک‌ترین ترانه‌هایشان را نخوانده‌اند

به شهادت کارنامه‌ی سیاسی خامنه‌ای و مواضع بعدی‌اش او مخالف اعدام‌ها نبوده و از جزئیات ماجرا به تمامی باخبر بوده است. سفر وی به قم و خود را مخالف اعدام‌ها جلوه دادن فریب است...