کلیدواژه: شهرداری سنندج

عدم پرداخت ۳ ماهه حقوق نیروهای شرکتی شهرداری سنندج

گذار ــ کارگران شهرداری منطقه ٢ و ٣ از عدم پرداخت حقوق و مزایای خود طی سه ماه اخیر خبر دادند. به گفته کارگران معترض، مسئولان شهرداری عدم پرداخت حقوق را، نبود بودجه اعلام می‌کنند...