کلیدواژه: شهروند خوزستانی

تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت سه شهروند اهل خوزستان

در ادامه بازداشت های گسترده شهروندان خوزستانی  یک شهروند ساکن اهواز به نام “آمنه ظاهری ساری” که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پیش‌تر برادر و پدر...