چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 04:13

کلیدواژه: شکست نژادپرستی

شکست ترامپ شکست نژادپرستی و بازگشت به دموکراسی بود.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...