سه‌شنبه 26 سپتامبر 2023 تهران 10:07

کلیدواژه: #شکنجه_گر

مرگ حاج داوود رحمانی-شکنجه گر و رئیس زندان قزلحصار

  شنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ – اول آبان ۱۴۰۰ – در این برنامه به موضوع مرگ حاج داوود رحمانی شکنجه گر و رئیس زندان قزلحصار – موضوع فقر و نابسامانی اقتصادی کشور و دیگر مسائل...

تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

  بینه‌ریه‌ل ئازیز و خوشه‌ویست ئیکاته‌تان باش. ئومید دیرم گشتان خوشوو ساغ بین. چه‌ن ده‌نگ و باس ده مه خزمه‌تتان. شنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ – اول آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=hEG-ET5sWp0&ab_channel=GozaarNet