سه‌شنبه 28 می 2024 تهران 17:04

کلیدواژه: عدم موافقت با آزادی مشروط نرگس محمدی

مخالفت دادستانی با آزادی مشروط نازنین زاغری و نرگس محمدی

دادستانی تهران علاوه بر مخالفت با آزادی مشروط نازنین زاغری و نرگس محمدی، با اعطای مرخصی به آنان نیز مخالفت کرد. نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی و نرگس محمدی فعال مدنی، به ترتیب نزدیک به...