یکشنبه 10 دسامبر 2023 تهران 06:25

کلیدواژه: علل ناکامی انقلاب دموکراتیک

برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد؛” یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۰، گفتگوی “رضا بدیعی” با “عمر مینایی” و “بهمن بامداد”

برنامه " گفتمان نوین دموکراسی و داد " از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.این گفتمان...

برنامه گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ -گفتگوی “رضا بدیعی” با “احمد خزاعی”

شروع بخش پنجم این گفتمان با پرسش "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار؛ مشکل اصلی جامعه ایران و علل ناکامی انقلاب دموکراتیک که با انقلاب مشروطه آغاز شده بود، چیست؟ اگر استبداد عامل اصلی ناکامی...