دوشنبه 27 می 2024 تهران 22:50

کلیدواژه: علیرضا جباری

گردهمایی تلگرامی برای بزرگداشت دو چهره مبارزه و پیگیر راه عدالت و آزادی، زنده‌ یادان دکتر “ملکی” اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب...

مروری بر زندگی و مبارزات زنده یادان دکتر "محمد ملکی" و "علیرضا جباری" با پیامی از طرف پروانه شمیرانی همسر زنده یاد علیرضا جباری آغاز شد. خانم شمیرانی سخنان خود را با صحبت از کانون...