دوشنبه 20 می 2024 تهران 00:50

کلیدواژه: علی اصغر سالاری

علی اصغر سالاری یکی از دروایش گنابادی به صورت مشروط آزاد شد

علی اصغر سالاری یکی از دروایش گنابادی که در ارتباط با حادثه گلستان هفتم به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود، پس از گذراندن ۶ ماه از دوران محکومیت خود با آزادی مشروط از...