دوشنبه 20 می 2024 تهران 18:03

کلیدواژه: علی صدارت

علی صدارت: «ویژگیهای متمایز و متشابه ایران و عراق در رابطه با حمله آمریکا»

علی صدارت: «در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود ندارد، و همه جنگ‌ها فاجعه‌آمیز هستند، و در هر جنگی بزرگترین ابعاد فاجعه، متوجه مردم بوده و هست و خواهد بود. نظر بسیاری از کارشناسان نظامی، سیاسی،...

علی صدارت؛ “مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟”

علی صدارت- در تب رسیدن نرخ ارز، از حدود سه-چهار هزار تومان، در آن مدت بسیار کوتاه، به حدود بیش از بیست هزار تومان، با هموطن عزیزی در ایران صحبتی داشتم. بازهم فقیرتر شدن...