کلیدواژه: فراخوان جمعی از مادران دادخواه

لازم است دفاع از حقوق بشر برای ما ایرانی‌ها به امری ملی و همگانی تبدیل شود

انتشار "بیانیه جمعی از مادران و زنان دادخواه در ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر،" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. پنجشنبه ۳ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۷...