دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 23:25

کلیدواژه: فراخوان عمومی کشاورزان معترض

آخوندها از روزی بترسید که سراسر ایران اصفهان شود!

در اصفهان حضور معترضان به اندازه‌ای گسترده است که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی توان کنترل و مقابله با آن را ندارند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ مردم اصفهان در پاسخ به فراخوان عمومی...