دوشنبه 27 می 2024 تهران 23:05

کلیدواژه: فراسوی گذاربه دموکراسی و داد

پرسش و پاسخ رضا بدیعی و مریم مرادی در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد

در برنامه گفتگوی فراسوی گذار به دموکراسی و داد این هفته "رضا بدیعی" از کنشگران و فعالین سیاسی با سابقه در مورد انقلاب سال ۵۷ و عدم تحقق اهداف آن سخن می گوید. چهل و...