چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 08:49

کلیدواژه: فروپاشی اقتصادی ایران

آیا فروپاشی اقتصاد ایران، به دلیل تضاد در کار و سرمایه است یا حاکمیت ساختار رانت خوار مستبد – با حضور سیامک ستوده

در نشست وبیناری فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در این هفته، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار و کنشگر سیاسی، در گفتگویی با «سیامک ستوده» محقق و نویسنده و از کنشگران با...