جمعه 19 جولای 2024 تهران 15:20

کلیدواژه: فریبرز شهرکی

آزادی لیلی خاتمی و فریبرز شهرکی با وثیقه

لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان و فریبرز شهرکی، حقوق‌دان، با سپردن وثیقه آزاد شدند. لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان و فریبرز شهرکی، حقوقدان، با سپردن وثیقه، تا تکمیل مراحل دادرسی، به صورت موقت آزاد شدند. شاهد...