دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 16:56

کلیدواژه: فعالان صنفی معلمان

رسول بداقی؛ «سه گام تا رسیدن به دموکراسی»

رسول بداقی؛ یک_ دو_ سه_ انقلاب بزرگترین وظیفه‌ی کانونها و انجمن های صنفی معلمان ، دانشجویان، کارگران، جامعه مدنی، رسانه‌ها و روشنفکران این است، که مردم راقانع کنند،که شرایط کنونی کشور، شرایط چپاول و غارت و...