کلیدواژه: فعال رسانه ای

محمدحسین مالکى مدیر سایت عصر جوان به اعدام محکوم شد

محمدحسین مالکى، مدیر سایت عصر جوان و یکی از فعالین رسانه‌ایی، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به اعدام محکوم شد. به گزارش گذار، محمدحسین مالکی، ۴۷ ساله، مدیر کانال تلگرام و سایت فرهنگی آموزشی...