یکشنبه 19 می 2024 تهران 23:59

کلیدواژه: قاضی مقیسسه

فریبا کمال آبادی از رهبران جامعه بهائیان با پایان محکومیت از زندان آزاد شد

فریبا کمال‌آبادی، یکی از مسئولان مدیریت جامعه بهائی، پس از پایان مدت ده سال حبس٬ روز سه شنبه (۹ آبان)با سپری کردن دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شد. به گزارش گذار، این زندانی عقیدتی...