شنبه 22 ژوئن 2024 تهران 09:57

کلیدواژه: قدرت زنان

قدرت نرم زنان

کنترل دولت بر سبک زندگی زنان  – به استثنای دو کشور ایران و عربستان – تقریبا دیگر از تمام کشورهای مسلمان رخت بر بسته و خریداری در میان سیاستمداران کشورهای مسلمان ندارد. در ایران...