دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 18:10

کلیدواژه: قرار نهایی

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده نادر افشاری

شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین، قرار نهایی نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج را به وی ابلاغ کرد. به گزارش گذار، شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین قرار نهایی نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج را...