کلیدواژه: قسمت دوازدهم خاطرات دنیای زندگان

خاطراتِ‌ خانه‌‌ زندگان (قسمت دوازدهم)؛ “کمون زندانیان سیاسی هم «شورای نگهبان» داشت”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...