دوشنبه 22 جولای 2024 تهران 16:32

کلیدواژه: قسمت دوم خاطرات دنیای زندگان

خاطراتِ خانه زندگان (قسمت دوّم)؛ “آیا اشیاء هم حرف می‌زنند؟”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...