کلیدواژه: قطعی اینترنت همراه

قطعی ۹۵ درصدی اینترنت همراه، هم زمان با فراخوان ۵ دی

روز پنجشنبه (پنجم دی) برخی افراد که برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه در مراسم چهلم پویا بختیاری به گورستان بهشت سکینه کرج رفته بودند، بازداشت شدند. حاضران در بهشت سکینه کرج شعار "مرگ بر...