دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 13:13

کلیدواژه: لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران

لیلا حسین زاده از اعزام به بیمارستان محروم مانده است

لیلا حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت ۳۰ ماهه خود در بند زنان زندان اوین است، علیرغم لزوم خارج کردن پین از...