چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 21:44

کلیدواژه: مائده شعبانی نژاد

آزادی مهناز عموری شهروند عرب ساکن آبادان با تامین وثیقه

مهناز عموری، شهروند عرب ساکن آبادان که بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. به گزارش گذار، مهناز عموری، شهروند ساکن شهرستان آبادان...