دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 17:45

کلیدواژه: ماشاءالله شمس الواعظین

مراجعه مأموران دادسرای اوین به منزل شمس‌الواعظین برای بازداشت/ سند

صبح روز دوشنبه ۲ اردیبهشت، مأموران امنیتی دادسرای اوین به قصد بازرسی و جلب به منزل ماشاء‌الله شمس‌الواعظین، نائب‌ رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، مراجعه کردند. با این اقدام،‌ پرونده این روزنامه‌نگار وارد مرحله...