جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ تهران ۰۰:۰۰

کلیدواژه: مجمع عمومی سازمان ملل