یکشنبه 16 ژوئن 2024 تهران 22:01

کلیدواژه: محمد کامرانی

گرامی‌داشت قربانیان بازداشتگاه کهریزک درگفتگو با حمید حجارها یکی از بازماندگان

یاد قربانیان فاجعه کهریزک در دهمین  سالى که از آن میگذرد در گفتگو با حمید حجارها یکى از بازماندگان این جنایت هولناک : حمید حجارها ساکن استرالیا (از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم)...