کلیدواژه: محمد کرد

احضار زوج معلم ساکن شازند برای اجرای حکم/ سند

فاطمه بهمنی و محمد کُرد، زوج معلمی که در آبان‌ماه سال ۹۷، در جریان تحصن سراسری معلمان توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک بازداشت و سپس با سپردن قرار کفالت آزاد شده بودند، برای...