یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ تهران ۰۰:۵۷

کلیدواژه: مردم را میکشند و زبانشان هم دراز است