یکشنبه 26 می 2024 تهران 08:22

کلیدواژه: مرز کرواسی و صربستان

گزارشی از وضعیت وخیم پناهجویان در مرز صربستان-کرواسی/ ویدئو

طی ماه‌های اخیر شمار پناهجویانی که برای عزیمت به کشورهای اروپایی ار ترکیه یا ایران، به صربستان رفته‌اند، افزایش یافته‌است. شماری زیادی از پناهجویان ایرانی در مرز صربستان و کرواسی در وضعیت “وخیمی” بسر می‌برند....