چهارشنبه 22 می 2024 تهران 17:00

کلیدواژه: مروری بر تاریخ صد ساله ایران

گفتمان نوین چپ از فراسوی گذار به دموکراسی و داد؛ گفتگوی “رضا بدیعی” با پنج کنشگر سیاسی چپ

https://youtu.be/HXdWONfFQiM گفتمان نوین چپ از فراسوی گذار به دموکراسی و داد؛ گفتگوی "رضا بدیعی" با پنج کنشگر سیاسی چپ رضا بدیعی: حاکمیت اسلامی عملا بر بنیاد استبداد گذشته، بنا نهاده شده است .کودتای ۲۸ مرداد و...