کلیدواژه: مرور اخبار هفتگی به زبان کردی

مرور اخبار هفتگی و بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به زبان کردی – یداله بلدی، جامعه‌شناس

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، «یداله بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، به مرور و تفسیر اخبار هفته اخیر به زبان کُردی پرداخت. شرایط بحرانی شیوع کرونا در ایران، گسترش...