یکشنبه 3 مارس 2024 تهران 15:33

کلیدواژه: مسئولان دانشگاه تهران

سر در دانشگاه تهران با پرده سبز پوشانده شد

به دنبال انتشار تصاویر گروهی از دانشجویان در روزهای اخیر در مقابل ورودی دانشگاه تهران، مسئولان با استفاده از یک پرده سبز در ورودی این دانشگاه، سردر آن را پوشاندن تا فعلا کسی نتواند...