کلیدواژه: مسابقه فوتبال

یک ایرانی در وسط زمین بازی دو تیم فوتبال/ ویدئو

عارف سرایی، در مسابقه فوتبال میان پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن، با پرچم شیر و خورشید ایران و تیشرتی که تصویر عبدالفتاح سلطانی بر آن بود، به داخل زمین مسابقه رفت. او با سفر...