یکشنبه 26 می 2024 تهران 09:00

کلیدواژه: مستبدین و جنایتکاران

استبداد و جنایتکاران محکوم به شکست اند

در بخش دوم از برنامه همراهان مردم ایران در کلاب هاوس رضا بدیعی با اشاره به تاریخ اظهار داشتند که بطور حتم مستبدین و جنایتکاران به شکست محکوم خواهند شد و تنها آزادیخواهان و...