کلیدواژه: مسعود ضیایی

بازداشت یک فعال دانشجویی در سنندج

یک فعال دانشجویی در سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش گذار، مسعود ضیائی فعال مدنی و دانشجویی ساکن سنندج، ۱۸ مهرماه ۹۷، از سوی نیروهای امنیتی، در...