سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 01:18

کلیدواژه: مسمومیت دانش آموزان

کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، درکلاب هاوس هماد، (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/qwH87KuhBII رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در مورد مسمومیت دانش آموزان در مدارس ، اظهار داشت:" آنچه که در ایران برقرار است، ناقوس مرگ این سیستم جنایتکار...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

جمال، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/EriAvZ5JGhs جمال، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با نقش و جایگاه زنان در این انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی، اظهار داشت:" در تاریخ ما از ۱۲۸۰ ممانعت شیخ...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/PftVPqnzC_k فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱،در مورد روز جهانی زن، اظهار داشت:" در طول تاریخ همیشه زنان آزادیخواه بر علیه رژیم های دیکتاتور مبارزه کردند و این زنان شجاع...