جمعه 23 فوریه 2024 تهران 19:16

کلیدواژه: مشکلات پس از گرانی بنزین

اورژانس کشور: با بنزین ۳هزارتومانی دچار مشکل می شویم

گرانی بنزین در ایران که در روزهای گذشته اعتراضات گسترده مردمی را به همراه داشت حالا انتقاد اورژانس را هم در پی داشته است به طوری که اورژانس می گویند با بنزین ۳هزارتومانی دچار...