کلیدواژه: مصاحبه مجدد پناهجویان از طرف اداره مهاجرت

پناهجویان عزیز رعایت قوانین پناهجویی ترکیه را جدی بگیرید، عدم رعایت آن منجر به دیپورت می‌شود.

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل...