کلیدواژه: مطالب ارسالی

الزامات موفقیتِ «فراخوان های اعتراضی»

رها جنیدی: رویکردی جدید به فراخوان ها با ابداعِ «مهندسی تاثیرگزارِ» فراخوان های اعتراضی به تازگی، فراخوان چهارشنبه های سفید و دعوت به تظاهرات همگانی علیه حجاب اجباری توسط مسیح علی نژاد در فضای مجازی...

علی‌رضا اعظمی؛ “دی‌ماه به حادثه عادت ندارد بلکه حادثه‌سازی می‌کند!”

علی‌رضا اعظمی: به وقایع خرداد و دی‌ماه ۸۸ بازگردیم، سالی که پر از بیم و امید و حادثه بود. خردادماه ۸۸ در اعتراض به نتایج انتخابات، دستبندهای سبز مردم از "پل کالج" تهران تا "کهریزک" به...

دکلمه و شعر “چهل ساله …”

یکی از مخاطبین، شعری را با عنوان "چهل ساله" ارسال کرده اند که در بخش مطالب دریافتی منتشر شد. این دکلمه سروده خودشان است. چهل ساله، که مشت شان هوا شد نه از خلق عاقبت دردی...