دوشنبه 15 آوریل 2024 تهران 03:32

کلیدواژه: معوقات مزدی کارگران شرکت حفاری شمال

معوقات مزدی کارگران ۳ واحد صنفی

 کارگران شاغل در ۳ واحد صنفی از جمله کارگران شرکت ملی حفاری، حفاری شمال و روغن نباتی گلناز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی گلناز که به صورت...